england language
Zelený Zvolen animácia

Zelený Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

O projekte obrázok

O projekte

Webová stránka primárne informuje o projekte Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen, ktorý mesto v spolupráci s Technickou univerzitou realizuje na svojom území v rokoch 2014-2017. Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Zelený Zvolen

Mesto Zvolen patrí medzi zelené mestá. Na svojom území disponuje približne 800 ha zelených plôch. Zeleň je rozptýlená po celom meste, na sídliskách, viaže sa tiež na lesnú či poľnohospodársku pôdu. V meste je zeleň sústredená v rámci šiestich mestských parkov: Parku na Námestí SNP, Parku Ľudovíta Štúra, Domanovmu parku, Višňovskému parku, Parku prof. Adolfa Priesola a Parku J. D. Matejovie. Medzi malé parkové plochy patrí napr. Park ušľachtilých duší či Park zabudnutých susedov. Zvolen je známy aj vďaka Arborétu Borová hora, ktoré je vedecko-pedagogickým pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene a tiež vďaka mestskému parku Lanice, ktorý vznikol po pôvodnom koryte Hrona.

Partneri

eea uv zvolen technicka univerzita blue alternative